Lexin Offline är ett offline svensk-engelskt lexikon för Android.
Ladda ned på Google Play

 • Fler än 30 000 ord
 • Lyssna hur orden uttalas
 • Spara ord och öva dem senare
 • Se böjningar, ordförklaringar,
  språkexempel med mera

Lexin Offline is an offline Swedish-English dictionary for Android.
Get it on Google Play

 • More than 30,000 words
 • Listen the pronunciation of the words
 • Save words and practice them later
 • See inflections, word explanations,
  language examples and more
Lexin

Har du några funderingar?
Mejla oss!